Medlemskap i OCC

For å kunne bli medlem i Oustøen Country Club må man eie en andel.

Denne kjøpes i andrehåndsmarkedet. Den beste måten er å sjekke golfaksjebørsen på www.golfsiden.com. Du kan også sende en mail til klubben, da vi ofte vet om det er noen som ønsker å selge sin andel.

Kan klubben si noe om hvilken verdi de forskjellige andeler har?
Dette styres helt og holdent av markedet, og avtales mellom kjøper og selger.

A-andel: Flere medlemmer på andelen (ektepar + barn inntil 39 år).
B-andel: Kun ett medlem - forpliktelse til å ha betalende medlem på andelen.

Vi gjør oppmerksom på at innmeldingsavgift og kontingent kommer i tillegg.

75 hull 1
76 hull 1

Innmeldingsavgift

Innmeldingsavgift hovedmedlem kr. 400.000
Innmeldingsavgift ektefelle kr. 200.000
Innmeldingsavgift eldre junior (23-39 år) kr. 100.000 (forutsatt at et hovedmedlem har betalt innmeldingsavgift).
Innmeldingsavgift junior (under 23 år) kr. 5.000

Årskontingent 2020

Aktivt medlem: kr. 13.750
Eldre junior: kr. 13.750
Passivt medlem: kr. 8.550
Junior medlem: kr. 3.700

Aktive medlemmer betaler i tillegg kr 1.500 i restaurantforskudd.
Har du spørsmål, send oss en mail til occ@yzatkirvell.com

Andeler

Kontakt klubben før du kjøper en andel og søker om medlemskap. Du skal være anbefalt av to medlemmer, og klubben henviser til vedtekter for IO (Interessentskapet Oustøen) og OCC (Oustøen Country Club), herunder at en andel skal være godkjent overdratt av styret i IO før noen kan bli opptatt som medlem av OCC.

Det er for tiden ingen ledige andeler for salg og det er etablert venteliste for opptak i klubben, uavhengig av om du har en andel eller ikke.

Kontakt klubben om du har spørsmål.