Medlemskap

For å kunne bli medlem i Oustøen Country Club må man eie en andel. Dette kjøpes i andrehåndsmarkedet.

Den beste måten er å sjekke golfaksjebørsen på www.golfsiden.com. Du kan også sende en mail til klubben, da vi ofte vet om det er noen som ønsker å selge sin andel.

Kan klubben si noe om hvilken verdi de forskjellige andeler har?
Dette styres helt og holdent av markedet, og avtales mellom kjøper og selger.

A-andel: Flere medlemmer på andelen (ektepar + barn inntil 29 år).
B-andel: Kun ett medlem – forpliktelse til å ha betalende medlem på andelen.

Vi gjør oppmerksom på at innmeldingsavgift og kontingent kommer i tillegg.

Innmeldingsavgift kr. 40.000.
Innmeldingsavgift ektefelle kr. 20.000.
Innmeldingsavgift barn (23-29 år) kr. 10.000.

Kontakt klubben før du kjøper en andel og søker om medlemskap. Du skal være anbefalt av to medlemmer, og klubben henviser til vedtekter for IO (Interessentskapet Oustøen) og OCC (Oustøen Country Club), herunder at en andel skal være godkjent overdratt av styret i IO før noen kan bli opptatt som medlem av OCC.

Årskontingenter 2020:
Aktivt medlem : kr. 13.750.
Eldre junior: kr. 13.750.
Passivt medlem : kr. 8.550.
Junior medlem : kr. 3.700.

Aktive medlemmer betaler i tillegg kr 1.500,- i restaurantforskudd.

Har du spørsmål, send oss en mail til occ@yzatkirvell.com

Rediger

2020-03-17

CL